Monday, March 02, 2009

Cicles

Digital credits: Shabby Miss Jen
Fonts: Old English Script (title), Freestyle Script.

1 comment:

Mahlin78 said...

Här finns min tolkning av denna skissen: http://mahlin78.blogspot.com/2009/03/var-i-luften.html